WebApp

ĐIỀU KHOẢN HOẠT ĐỘNG WEBSITE MUVI.VN

9/28/2018 3:49:39 PM

I. Quy định chung

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này quy định về tổ chức, quản lý và hoạt động của mạng xã hội trực tuyến MUVI, bao gồm việc cung cấp, chia sẻ thông tin về giải trí, điện ảnh

- Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ khách hàng sử dụng mạng xã hội Video trực tuyến NhacViet.

- Đối tượng tất cả các khác hàng sử dụng mạng xã hội video MUVI

2. Mục đích và ý nghĩa mạng xã hội MUVI

- Giúp cho các người dùng sử dụng mạng Internet dễ dàng truy cập và xem những video, những sản phẩm âm nhạc yêu thích một cách nhanh nhất và tiết kiệm chi phí nhất

- Đóng vai trò là nơi cung cấp nhiều thông tin Video có ý nghĩa, bổ ích đối với người sử dụng Internet

- Trang có địa chỉ trên mạng internet là www.muvi.vn

II. Quy chế hoạt động của mạng xã hội

Điều 1. Giải thích từ ngữ

- Thỏa thuận: là sự trao đổi, đồng ý về việc cung cấp, trao đổi thông tin trên mạng xã hội NhacViet, cùng với tất cả các bản sửa đổi, bổ sung, cập nhật.

- NhacViet: là dịch vụ mạng xã hội khai thác được truy cập tại địa chỉ www.muvi.vn

- Nhà cung cấp: Tổng Công ty CP Dịch Vụ và Viễn Thông Nam Việt hoặc viết tắt là Nam Việt Media.

- Ban quản trị mạng xã hội Muvi.vn: là bộ phận được Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Công Ty CP Dịch Vụ và Viễn Thông Nam Việt, giao nhiệm vụ quản lý, khai thác mạng xã hội Muvi.

- Thông tin cá nhân: là những thông tin góp phần định danh một cá nhân thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của người sử dụng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.

- Người sử dụng/thành viên: là chủ tài khoản, sở hữu hợp pháp tài khoản trên mạng xã hội NhacViet.

Điều 2. Đăng ký tài khoản

- Một số tính năng của mạng xã hội NhacViet yêu cầu người sử dụng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Nếu người sử dụng không đăng ký, đăng nhập thì chỉ sử dụng mạng xã hội NhacViet với các tính năng thông thường. Chúng tôi khuyến khích người sử dụng đăng ký tài khoản để sử dụng mạng xã hội NhacViet được tốt nhất với các gói dịch vụ ưu đãi người dùng đã đăng ký.

- Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng mạng xã hội NhacViet và có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản của mình, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh.

- Nếu người sử dụng biết hoặc nghi ngờ rằng mật khẩu hoặc tài khoản của mình đã bị xâm nhập, hãy báo cho ban quản trị mạng xã hội NhacViet bằng thông tin đề cập tại mục liên hệ.

- Cá nhân đăng nhập đăng ký phải đảm bảo:

+ Không được sử dụng tài khoản của người khác khi chưa được phép. Cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những tổn thất của mạng xã hội NhacViet hoặc các bên có liên quan trong trường hợp các tổn thất đó được xác định là do tài khoản người sử dụng gây ra. Mạng xã hội NhacViet sẽ không chịu trách nhiệm với những tổn thất của Người sử dụng phát sinh do việc tài khoản của người sử dụng bị sử dụng bất hợp pháp gây ra.

+ Cá nhân đồng ý không lấy và sử dụng các thông tin cá nhân của người sử dụng khác. Bao gồm các thông tin về tài khoản hoặc địa chỉ email (thư điện tử) từ trang web/wap/app, không lấy (hoặc lôi kéo các thành viên khác lấy) các thông tin từ hệ thống vì mục đích thương mại.

- Mạng xã hội NhacViet có quyền từ chối truy cập ngay lập tức của người sử dụng vi phạm Thỏa thuận này mà không cần thông báo lý do.

Điều 3. Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội

- Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

+ Chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

+ Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

+ Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

+ Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

+ Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

+ Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

- Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

- Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

- Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, virus máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

Điều 4. Nội dung cung cấp, trao đổi thông tin

Mạng xã hội NhacViet là một website/wapsite/app mạng xã hội trực tuyến dành cho người dùng trên mạng internet, điện thoại di động, Smart TV nhằm cung cấp cho khách hàng các thông tin Video tiện lợi, hữu ích, không phân biệt không gian và thời gian; Hướng tới đối tượng khách hàng của Mobifone.

1. Nội dung cung cấp trên Mạng xã hội NhacViet:

- Người sử dụng lưu ý Mạng xã hội NhacViet chỉ được phép xem, chia sẻ các thông tin Video và sử dụng các chức năng trao đổi thông tin, bình luận, chia sẻ ...

- Đối với những nội dung có quyền sở hữu trí tuệ như text, content, nội dung câu chữ mà người sử dụng đã đăng phát trên Mạng xã hội NhacViet thì mặc định NhacViet toàn quyền kiểm soát kể cả khi người sử dụng xóa tài khoản hoặc nội dung trên mạng xã hội NhacViet.

- Mạng xã hội NhacViet chỉ đăng phát những nội dung cung cấp không thuộc nội dung cấm chia sẻ, trao đổi trên mạng xã hội được quy định tại mục 1 trên đây. Với những nội dung vi phạm, mạng xã hội NhacViet từ chối đăng phát không cần thông báo cho người sử dụng.

2. Trao đổi, hủy thông tin trên Mạng xã hội NhacViet

- Bài viết đánh giá ý kiến của người sử dụng là một phần dịch vụ của mạng xã hội NhacViet. Người dùng có thể xuất bản, truyền tải, gửi đi những đánh giá, ý kiến, hoặc những tài liệu khác lên mạng xã hội NhacViet. Người sử dụng phải đảm bảo bài viết, đánh giá của người sử dụng phù hợp với giới hạn ngôn từ và nội dung.

- Người sử dụng hiểu rằng khi muốn tìm cách đăng tải/xóa nội dung của mình từ các dịch vụ của mạng xã hội NhacViet, việc này phải mất một khoảng thời gian nhất định. Vì vấn đề kỹ thuật và quy trình và kiểm duyệt nên có thể không theo ý muốn của người sử dụng. Người sử dụng chấp nhận những rủi ro phát sinh và mạng xã hội NhacViet được loại trừ trách nhiệm này. Chúng tôi khuyến cáo người sử dụng nên lưu giữ một bản trước khi đăng tải lên mạng xã hội NhacViet.

Điều 5. Quyền, trách nhiệm của Người sử dụng mạng xã hội NhacViet

- Khi đăng tải nội dung, content, câu chữ thông tin trên mạng xã hội NhacViet, Người sử dụng tự chịu toàn bộ các trách nhiệm pháp lý liên quan đến toàn bộ nội dung đăng tải, bao gồm nhưng không giới hạn tính hợp pháp của nội dung, quyền sở hữu trí tuệ và các chấp thuận cần thiết khác từ cơ quan có thẩm quyền.

- Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin. Người sử dụng có trách nhiệm tháo gỡ những nội dung vi phạm do mình đăng tải ngay lập tức đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên liên quan về nội dung đăng tải đó.

- Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Tuân thủ Thỏa thuận cung cấp, trao đổi thông tin trên mạng xã hội này. Nếu vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm NhacViet sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của Người sử dụng đối các sản phẩm của NhacViet và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố người sử dụng trước pháp luật nếu cần thiết.

- Người sử dụng thông báo ngay cho Chúng tôi về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của Người sử dụng hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Người sử dụng cũng bảo đảm rằng, Người sử dụng luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

- Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Chúng tôi sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và Mobifone sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

- Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Nhà cung cấp

- Có trách nhiệm thiết lập hệ thống, biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng đồng thời thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;

- Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản và bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác. NhacViet không trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.

- Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc những lỗi khác, NhacViet có quyền sử dụng những thông tin mà Người sử dụng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội;

- NhacViet chỉ cung cấp tài khoản đăng ký của người sử dụng khi được cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Trong quá trình đăng ký tài khoản, NhacViet có trách nhiệm công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội, nếu người sử dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng xã hội này, NhacViet có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Người sử dụng mà không cần sự đồng ý của Người sử dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người sử dụng.

- NhacViet sở hữu về hệ thống máy chủ của dịch vụ. Vì vậy, NhacViet có quyền lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng mạng xã hội NhacViet.

Điều 7. Cơ chế xử lý thành viên vi phạm

a) Nguyên tắc

- Người sử dụng vi phạm Thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.

- Trường hợp hành vi vi phạm của Người sử dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, mạng xã hội NhacViet sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.

- Hình thức xử phạt khóa tài khoản mạng xã hội NhacViet có thời hạn hoặc vĩnh viễn, điều đó đồng nghĩa với việc Người sử dụng cũng không thể sử dụng các sản phẩm khác khi truy cập từ tài khoản mạng xã hội NhacViet.

- Nếu tài khoản mạng xã hội NhacViet bị khóa vĩnh viễn thì toàn bộ những quyền lợi của chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.

b) Các hình thức xử phạt:

- Hình thức xử phạt khóa tài khoản 120 ngày hoặc khóa vĩnh viễn áp dụng đối với các hành vi sau:

+ Người sử dụng có hành vi lợi dụng mạng xã hội NhacViet nhằm chống phá nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc Người sử dụng đặt tên thành viên trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của Đảng và nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, chat… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

+ Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người sử dụng đăng tải những nội dung mang tính chất khiêu dâm, chat sex hoặc tuyên truyền các các sản phẩm văn hóa phẩm đồi trụy.

+ Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng mạng xã hội NhacViet, người dùng đăng tải nội dung chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

+ Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng mọi thông tin nhằm lừa đảo, giả danh các tổ chức, cá nhân; hoặc gian lận, lừa đảo tài sản của người khác hoặc tài khoản mạng xã hội NhacViet.

+ Phá hoại hệ thống mạng xã hội NhacViet: Người sử dụng lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Người sử dụng sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat.

+ Sử dụng diễn đàn hỏi đáp để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

- Hình thức xử khóa tài khoản 30 ngày được áp dụng đối với các hành vi sau:

+ Hành vi giao tiếp: Chat khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành viên khác đến các phòng khác của mạng xã hội NhacViet để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.

+ Quảng cáo: Trong tên thành viên, trạng thái, giải thích về bản thân có chứa thông tin quảng cáo hoặc sử dụng các văn bản, hình ảnh, âm thanh, hoặc video và thông tin quảng cáo mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Mobifone. Ngoài ra thành viên sử dụng sản phẩm với mục đích quảng cáo, tuyên truyền, mua bán và truyền bá hàng hoá, dịch vụ bị cấm, trong trường hợp này tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng sẽ áp dụng hình phạt 2 hoặc hình phạt 3.

+ Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc kích động người khác quấy nhiễu.

+ Công kích người khác: Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.

+ Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên khóa học, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.

- Hình thức xử khóa tài khoản 7 ngày được áp dụng đối với các hành vi sau.

+ Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.

Điều 8. Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo

- NhacViet sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống trong quá trình Người sử dụng sử dụng mạng xã hội NhacViet.

- Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai v.v... Người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. NhacViet cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên NhacViet sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

- NhacViet hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của Người sử dụng với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng mạng xã hội NhacViet. Khi Người sử dụng sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, Người sử dụng đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

Điều 9. Các nội dung khác

1. Thu thập, xử lý các dữ liệu cá nhân của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội:

- Trong trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ 3G của Mobifone, khi truy cập vào trang wap, hệ thống có hỗ trợ tính năng nhận diện thuê bao giúp khách hàng không phải đăng nhập và đăng ký thông tin trước khi sử dụng dịch vụ. Nếu người dùng sử dụng mạng wifi hoặc hệ thống không nhận diện được thuê bao, người dùng sẽ được cấp tài khoản với tên sử dụng - user (là số điện thoại của Khách hàng) và mật khẩu để truy cập và sử dụng dịch vụ.

- Để đảm bảo công khai, khi khách hàng gửi yêu cầu tham gia website/wapsite/app (khi không truy cập dịch vụ 3G), Mobifone sẽ thông báo thu thập thông nội dung sau đây để Khách hàng xem xét, lựa chọn có tham gia sử dụng dịch vụ hay không. Đây là thông tin bắt buộc phải nhập khi Người sử dụng đăng ký tài khoản trên trang web, wap và thông tin Người sử dụng chọn để chia sẻ. Gồm có:

(1) Thông tin đăng ký:

+ Mục đích thu thập thông tin cá nhân;

+ Phạm vi sử dụng thông tin;

+ Thời gian lưu trữ thông tin;

+ Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

+ Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

+ Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Hoặc Mobifone sẽ sử dụng các thông tin thuê bao đã đăng ký với nhà mạng.

(2) Thông tin Người sử dụng chọn để chia sẻ: Bao gồm thông tin Người sử dụng chọn để chia sẻ Video trên mạng xã hội NhacViet, tất cả bình luận của người dùng.

- Sau khi điền đầy đủ các thông tin trên, website/wapsite/app sẽ hiển thị công cụ để chủ thể thông tin xác nhận sự đồng ý thông qua các chức năng trực tuyến bảng thông báo trên website/wapsite/app hoặc thư điện tử, tin nhắn hoặc những phương thức khác theo thỏa thuận giữa hai bên.

- Cách Mobifone sử dụng thông tin nhận được: Mobifone sử dụng thông tin nhận được về Người sử dụng liên quan đến các dịch vụ và tính năng mà Mobifone cung cấp.

+ Để lưu trữ thông tin cá nhân về Người sử dụng tối thiểu 2 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải.

+ Để hiển thị theo yêu cầu của Người sử dụng.

+ Để thực hiện gợi ý cho Người sử dụng và thành viên khác của mạng xã hội NhacViet.

+ Ngoài các mục đích trên Mobifone không được phép thu thập, sử dụng thông tin của người sử dụng vào bất kỳ mục đích gì.

3. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

- Với thông tin thu thập từ người sử dụng, Mobifone công khai trên website/wapsite/app cơ chế riêng để chủ thể thông tin được lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân của họ trong những trường hợp sau:

+ Chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho một bên thứ ba;

+ Sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các thông tin có tính thương mại khác.

- Đồng thời, Mobifone xây dựng hệ thống kỹ thuật và các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin cá nhân:

+ Tổng Công ty Viễn thông Mobifone – chịu trách nhiệm về mật khẩu và bản quyền phần mềm thiết kế, phần mềm chống virus, các kỹ thuật đảm bảo cho mạng xã hội hoạt động, bảo trì hệ thống, xử lý kỹ thuật khi có sự cố xảy ra.

+ Về cơ sở dữ liệu (CSDL): Hệ thống sử dụng CSDL MSSQL đã được update bản vá an toàn thông tin, thu hồi các quyền không cần thiết, đảm bảo các tài khoản được cấp đúng và đủ quyền nhằm ngăn chặn nguy cơ tài khoản bị chiếm quyền sử dụng. Cấu hình đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn thông tin.

+ Hệ điều hành máy chủ và mô hình mạng hệ thống đáp ứng và tuân thủ đúng quy hoạch và quy định về an toàn thông tin.

- Chỉ thực hiện công khai thông tin trong trường hợp có sự đồng ý của Người sử dụng hoặc Cơ quan chức năng, pháp luật yêu cầu.

 

Điều 12. Hiệu lực của thỏa thuận

- Bằng việc truy cập sử dụng website/wapsite/app mạng xã hội NhacViet, Người sử dụng đã đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này.

- Khi truy cập, sử dụng mạng xã hội NhacViet bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, thiết bị kết nối internet) hoặc sử dụng ứng dụng NhacViet mà Mobifone phát triển thì Người sử dụng cũng phải tuân theo Quy chế này.

- Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người sử dụng, mạng xã hội NhacViet không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người sử dụng. Mạng xã hội NhacViet sẽ công bố rõ trên website/wapsite/app, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

- Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội NhacViet này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị. 
Công ty CP Dịch Vụ và Viễn Thông Nam Việt
Địa chỉ: Tầng M toà nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng P7 Quận 3
Điện thoại: 02838621123
Email: cskh@namvietmedia.com.vn
WEBSITE đang chạy thử nghiệm trong thời gian chờ cấp phép